ಇತರೆ


 

 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  ಇಲಾಖೆಗಳು  ಸುತ್ತೋಲೆ  ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು   ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
1  ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳು  31.03.2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್