ಶಿಕ್ಷಣ


ಶಿಕ್ಷಣ

ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ವರ್ಗಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 62229 ಶಾಲೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 25278, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 36951 ಹಾಗೂ 15867 ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯವು 10+2+3 ಮಾದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1ರಿಂದ 10ರ ವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ 2 ವರ್ಷ, ಮತ್ತು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ..

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 23 ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗೂ 11 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು 50 ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1202 ಸರ್ಕಾರಿ, 637 ಅನುದಾನಿತ, 1936 ಅನುದಾನ ರಹಿತ, 165 ವಿಭಾಗಿತ ಮತ್ತು 13 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 413 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು, 325 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ 14 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ 19 ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿವೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ವರ್ಗಿಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ 325 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ, 12 ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ 254 ಇಂಜಿನೀಯರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸೇರದಿಂತೆ 57 ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, 38 ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು 290 ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕವು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ತವರು ಎಂದು ಬಿಂಬಿತಾವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ದೇಶ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ (ಆಯುರ್ವೇದ, ಯನಾನಿ,ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ) 76 ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿವೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

culture_img
culture_img
culture_img
culture_img