ಶಿಕ್ಷಣ

 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ

 

ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಹಾರಗಳು, ಶಿವಪುರಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಗಳು, ಘಟಿಕಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮಠಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವು ನಿಕಟ ಶಿಕ್ಷಕ-ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ವಸತಿ ಪ್ರಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆಗಳಂತಹ ಉನ್ನತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಓದುವ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಘಟಿಕಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಂತೆ ಇದ್ದವು, ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಆಚಾರ್ಯರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.

 

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತವು ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ‘ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ’ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತಿದು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗ ತೊಡಗಿತು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜನರು ಸಹ ಇತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಆದರೆ ಘಟಿಕಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪೂರಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ  ಕೂಲಿಮಾಥಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಭೋದಕನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಹಾರ, ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಸಂಬಳ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. 1920ರ ವರೆಗೂ ಕೂಲಿಮಠ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಂತರ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾತು ಇದನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದವರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳು. ಹೃದಯದಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಕಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು.

 

ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮುಖ್ಯ ಶಾಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ;

1) 1826 ರಲ್ಲಿ - ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮರಾಠಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದಿನ ಬಾಂಬೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಪುಸ್ತಕ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು  ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು;

2) 1833 ರಲ್ಲಿ – ಮೈಸೂರಿನ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಉಚಿತ ʼಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ’ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು;

3) 1838 ರಲ್ಲಿ - ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು;

4) 1853 ರಲ್ಲಿ - ದಾರ್-ಉಲ್-ಉಲೂಮ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ (ಆಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿತ್ತು) ನಿಜಾಮನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು;

5) 1834 ರಲ್ಲಿ - ಸರ್ಕಾರವು ಮಡಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಂಗ್ಲೋ-ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳು 19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹರಡುವಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.  ಆದರೆ ನಂತರ, 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಪ್ರಿಯರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರಣ ಳಲ್ಲಿನ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, 1956 ರಲ್ಲಿ ‘ಶಿಕ್ಷಣ ಏಕೀಕರಣ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ’ ಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕರೂಪದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತು.

 

ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಶಿಶುವಿಹಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯವು 1900 ರ ಹಿಂದೆಯೇ ಗುರುತಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಜನರು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ 1957 ರಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ-ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಇದು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತು. ಅದರಂತೆ, ಅನೇಕ ಶಿಶುವಿಹಾರಗಳನ್ನು (ಪ್ಲೇ ಹೋಮ್ಸ್) ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, 1) ಕಿರಿಯ ಶಿಶುವಿಹಾರ (ಎಲ್‌.ಕೆ.ಜಿ) ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ಹಂತ ಮತ್ತು 2) ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಿರಿಯ ಶಿಶುವಿಹಾರ (ಯು.ಕೆ.ಜಿ.). ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ‘ಪ್ಲೇ ಹೋಮ್ಸ್’ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ, ಅವರು ಎಲ್‌ಕೆಜಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗುವವರಗೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೂರ್ವ-ಎಲ್‌.ಕೆ.ಜಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ‘ಪ್ರಿ-ನರ್ಸರಿ’, ‘ನರ್ಸರಿ’ ‘ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ’ ಇತ್ಯಾದಿ. ಪೋಷಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಈ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೋಥಾರಿ ಆಯೋಗ(1964- 66)  ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ., 1) ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ– 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ವರೆಗೆ  ಮತ್ತು 2) ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಿಕ್ಷಣ- 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕರೂಪದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ (ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು) ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿ.ಎಡ್. ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ.

 

ಪಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗೆಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಏಕರೂಪದ ಮಾದರಿಯ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ: 1) 1958 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಏಕರೂಪದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿಲ್ಲ; 2) 1959-60ರವರೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಚಯವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. 1962-63ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ಮೂರನೆಯಿಂದ ಆರನೇಯವರೆಗೆ (ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು) ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು, ಕನ್ನಡೇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ- ಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು; 3) 1974-75ರಿಂದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನುಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 4) ಈಗ 2011-12 ರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

 

ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

1956 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮರುಸಂಘಟನೆಯ ಮೊದಲು, ‘ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ’ ಎಂದರೆ 5 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ 5 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ‘ಕಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 9 ರಿಂದ 11 ನೇ ತರಗತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ‘ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತ’ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರೌಢ  ಶಾಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಅದರ ನಂತರ ‘ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೆಟ್ ಕೋರ್ಸ್’ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಯುಸಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ನಂತರವೇ ‘ಎರಡು ವರ್ಷದ’ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್’ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. (ವೆಚ್ಚ, ದೂರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪದವಿ ಆಸಕ್ತರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರು). ಏಕೀಕರಣದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು.1961 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ‘ಕಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಮಟ್ಟ’ ವನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಎಂಟನೆಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ‘ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಗಲೂ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ. ನಂತರ, ‘ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೆಟ್ ಕೋರ್ಸ್’ ಅನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ‘ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಿ-ಕೋರ್ಸ್’ ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ 1972 ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪಿಯುಸಿಯನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ, ‘ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ’ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿಯನ್ನು ‘ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಹಂತ’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ‘ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಪಿಯುಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

 

ಮೈಸೂರು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ (ಇದನ್ನು ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ), ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯನ್ನು 1858 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ತುಮಕುರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 1882 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು (ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ), ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ (ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ) ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯನ್ನು 1875ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆಯನ್ನು (ಕೊಡಗು - ಆಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು) 1879 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

 

1882 ರವರೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಏಕರೂಪದ ಮಾದರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೀಕರಣದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 537 ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಒಟ್ಟು 1,25,645 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. 1960 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 1963ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವು ಮಾದರಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು, ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ‘ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ’ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಈ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿತಂರತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 1964-65ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು (ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು) ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 50 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪಿಯುಸಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಗವನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ತರಗತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 1972 ರಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಪಿಯುಸಿಯನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ತರಗತಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಗವು ನಡೆಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ‘ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳು’ ಅಥವಾ ‘ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಹಿರಿಯ ಮಾ‍ಧ್ಯಕ ಶಾಲೆಗಳು’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.

 

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮುದಲಿಯಾರ್ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳು ಟೈಲರಿಂಗ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವು (ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು). ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ, ಕೊಥಾರಿ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಲಾಯಿತು.

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ತರಗತಿಗಳು ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. +2 ಹಂತದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ನಂತರ, ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ

ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ನಂತರ +2 ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1997 ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿಯು ಶಿಕ್ಷಣದ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಪಿ.ಯು.ನ ನಾಲ್ಕು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ (ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ) ಮೌಲ್ಯಮಾಪಿತ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.  ನಂತರ, ಇದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಬೇಡಿಕೆಯು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್‌ (ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್‌ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್‌)

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಪಿಯುಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು 1860 ರಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 1867 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜು (ಟಿಸಿಎಚ್) ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು. 1888 ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಮ ಶಾಲಾ (ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ) ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಪುರುಷ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1913 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದುದನ್ನು ಮಹಾರಾಣಿ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 1931-32ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದ್ದವು.

 ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೇ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದವು. ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ, ಎಂಟು ಪುರುಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೂರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. 1950 ರಲ್ಲಿ ಈ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ, - ‘ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಟಿಸಿಎಚ್) ಮತ್ತು ‘ಕಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ’ (ಟಿಸಿಎಲ್) ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

1956 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕೇವಲ 14 ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಟಿಸಿಎಚ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಏಳು ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಲ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಏಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಈ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 1956 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 2,431 ಪುರುಷ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು 983 ಮಹಿಳಾ ತರಬೇತುದಾರರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 1999-2000ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 136 ಟಿಸಿಎಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು) ಇದ್ದವು. ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9,982 ಇತ್ತು. ಆದರೆ 2004ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅಂಥ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮಣಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡಿ.ಎಡ್  ಕೋರ್ಸ್‌ ತೆರೆಯಲು ಮುಂದೆ ಬಂದವು. 2003-04ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಡ್. (ಟಿಸಿಎಚ್ ಮುಂಚಿನ) ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 131 ಆಗಿತ್ತು. ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು 2004-05ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 547 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು.

 

ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ  ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಪೂರ್ವ-ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ-ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 1992-93ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 93 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಈ ಪೈಕಿ 49ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 43 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. 1980-81ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 31 ಪೂರ್ವ-ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನದು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 2011 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 61,187 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 3,331 ಕಿರಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇದ್ದವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.

 

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ

 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ’ (1960 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥತೆಯೊಂದನ್ನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1869 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದು ‘ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು’ ಆಗಿತ್ತು. 1870 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು 1875 ರಲ್ಲಿ ‘ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 1879 ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಫ್.ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ (ಮಧ್ಯಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಇತ್ತು. ಇದು 1901 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು. ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಕಾಲೇಜಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ 1920 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

 

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು 1980 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು, 1985 ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು 1996 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈಗ ಆರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಿವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಇಲಾಖೆಯು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನುದಾನರಹಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ‘ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ’ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜುಗಳು (B.Ed.)

 

1914 ರವರೆಗೆ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಚೆನ್ನೈನ ಸೈದಾಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಂತರ ‘ಲೈಸೆಂಟಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್’ (ಎಲ್.ಟಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1914 ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸಾಧಾರಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಿ.ಟಿ. ಪದವಿ (ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್) 1925 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 1947 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೇಜನ್ನು 1947 ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 1952 ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್ (ಎಂ.ಎಡ್.) ಅನ್ನು 1956 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

 

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣ

 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 22 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. (ಉದಾ. ಭಾಷೆಗಳು, ಇತಿಹಾಸ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ ಇತ್ಯಾದಿ). ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಜಾನಪದ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಇತರ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿವೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1916 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾರಾಜ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವೊಡೆಯಾರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಭಾಗವು ಬಾಂಬೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಸ್ಮೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು 1949 ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅದು ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 1964 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದಿತು. 1980 ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 1980 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು 1980 ರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೇ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು 1987 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಲೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಂತರ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು 2010 ರಲ್ಲಿ ಬ‍ಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 20015 ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವಿವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು. ತುಮಕುರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು 2004 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಕೇವಲ ತುಮಕುರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈಗ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗಳಮೂಲಕ ಹೊರಗಿನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಜುಲೈ 1964 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಯಿತು. ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 298 ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಜಯಜನಗರ, ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಅನೆಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ಯಶವಂತಪುರ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಮಾಗಡಿ, ಕನಕಪುರ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

 

 

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಹಿಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು 13-08-2015ರ ದಿನಾಂಕದಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೊಳಿಸಿ ನೂತನ  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್‌ ನಗರ,  ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಮಹದೇವಪುರ, ಪುಲಿಕೇಶಿನಗರ, ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ ಹೊಸಕೋಟೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಲ್ಲಾಪುರ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 224 ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕೋಲಾರದ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್‌ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮರಾವತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. 

 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಮೂಲ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಒಟ್ಟು 239 ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಶಾಂತಿನಗರ, ಬ್ಯಾಟರಾಯಣಪುರ, ಯೆಲಹಂಕಾ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ ಬಡಾವಣೆ, ಜಯನಗರ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಆಗಿದೆ.

 

 

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ದಾವನಾಗರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಕಿರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ದಾವನಾಗರೆ. ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 1979 ರಿಂದ 1987 ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ನಂತರ, 1987 ರಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ  ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2009 ರಂದು ನೂತನ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಒಟ್ಟು 112 ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

 

ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಇಗ್ನೌ) 1987 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇಗ್ನೌ  ಬಹುಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

 

ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಇದು ಕನ್ನಡದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಂಪಿ ಪುರಾತತ್ವ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿಯ ಕಮಲಪುರದಲ್ಲಿ 1991 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 230 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು, ಶಿಲಾಶಾಸನ, ಜಾನಪದ, ಅನುವಾದ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಕಲಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಪದವೀಧರರು ಎಂ.ಎ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪದವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬರಲು ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಐದು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.

 

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶೇಷತೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮುಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಡೈರಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಬ್ಬಾಳದನಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಗಿನ ಪೊನ್ನಂಪೆಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಅರಣ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿತು, ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಹೊಸ ರೇಷ್ಮೆ ಕಾಲೇಜು ರೇಷ್ಮೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 2007 ರಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಅಗ್ರಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಕೃಷಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ನೀಡಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗ್ರಾಮೀಣೀಕರಣವನ್ನು ಇದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಡೈರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 2004ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪ್ರಾಣಿ, ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು.

 

 

 

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಯುಎಎಚ್‌ಎಸ್) ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು 2012 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಗಾಲ್ಕೋಟ್‌ನ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಯುಎಎಚ್‌ಎಸ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಾಗಲೂರು, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡಗು, ದಾವನಗರೆ, ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

 

 

 

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ

ಧಾರ್ವಾಡ್‌ನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು 1986 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಐದು ಕಾಲೇಜುಗಳು, 27 ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, 6 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು, 6 ಕೃಶಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (ಎಟಿಐಸಿ) ಹೊಂದಿದೆ. ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್, ಬೆಲ್ಗೌಮ್, ಬಿಜಾಪುರ, ಧಾರವಾಡ, ಗಡಾಗ್, ಹವೇರಿ, ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಎಂಬ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಹವಾಮಾನ, ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ-ಬೇಸಾಯದಿಂದ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಗಮ್, ಹತ್ತಿ, ಭತ್ತ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕಬ್ಬು, ನೆಲಗಡಲೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಗೋಧಿ, ಕುಂಕುಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆ.

 

 

 

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು

ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ (ಎಚ್-ಕೆ) ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆಯೇ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು 2008 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ತುದಾಭದ್ರಾ, ಕೃಷ್ಣ, ಕರಂಜ, ಮುಲ್ಲಮರಿ, ಹಿರೆಹಲ್ಲಾ, ಬೆನ್ನೆಥೋರ್ ಮತ್ತು 12 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬೀದರ್, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಯದ್ಗೀರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಚ್‌ಕೆ ಪ್ರದೇಶ. ಇತರ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಒಟ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 44.96 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್, ರಾಜ್ಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ 33.60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 68 ಪ್ರತಿಶತ ಸಾಗುವಳಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ (32.42%) ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರೈತರ (36.69%) ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

 

 

 

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 2008 ರಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಸಪೋಟಾ, ಅಂಜೂರ, ಸುಣ್ಣ, ಸಿಹಿ ಸುಣ್ಣ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು plants ಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ನೆಲೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಾಗಾಲ್ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕ as ೇರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಡಿರೇಖೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಬೆಲ್ಗೌಮ್, ಧಾರವಾಡ, ಕೊಪ್ಪಲ್, ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಾಗಲ್‌ಕೋಟ್‌ನಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ / ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ್

ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು 2004 ರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು `ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಹೈಣು ವಿಜ್ಞಾನ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ - ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು 1862 ರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 1873 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1889 ಮತ್ತು 1892 ರಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 1902 ರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಬಿದ್ರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿಸಿತು. 1913 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಸಾಗರ ಮತ್ತು ನೆಲಮಂಗಲ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.  ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೇಯ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಂತರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಅನುದಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಣ್ಣಪಟ್ಟಣದ ಜನಾನಾ ಹೋಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್. ರಾಜ್ಯಗಳ ಏಕೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವು 14 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 1952 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ‘ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ’ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಎಕ್ಸ್-ಆಫಿಸಿಯೊ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯು 1952 ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಇದು 1953-54 ರಿಂದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

 

ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್‌ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು

ಮೊದಲ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು 1917ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದು 1946 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಆಗಿತ್ತು. ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯಗಳ ಏಕೀಕರಣ ವರ್ಷವಾದ 1956 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ ಐದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವು 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು; 2. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಡಿಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ; 3. ಬಿಎಂಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು;  4. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು 5. ಬಿವಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

2010-11ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 58,039 (17,119 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 40, 920 ಪುರುಷರು) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ 287 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ (ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್) ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 187 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ 63,221 (ಸ್ತ್ರೀಯರು 24,164, ಪುರುಷರು 39,057) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು.

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಜಾನಪದದ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 28-9-2010ರ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊ. ಅಂವಲಿಕೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವು. ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಡಾ. ಎ. ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 22-7-2011 ರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಈಗ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಚರಿತಾ ಕೋಶ (ಗ್ರಾಮ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಶ್ವಕೋಶ), ಗ್ರಾಮ ಕರ್ನಾಟಕ (ಜಾನಪದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ), ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ನಿಗಂಟು (ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ನಿಘಂಟು)- ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು. ಇದು ವಿವಿಧ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ 30 ಸಣ್ಣ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುದಾನವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವೆಂದರೆ - ‘ಹೊನ್ನ ಬಿತ್ತೇವು ಹೊಲಕೆಲ್ಲಾ’ ಇದು ಮೂಲತಃ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಲು ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥ ‘ನಾವು ಇಡೀ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೆʼ ಎಂಬುದು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಪ್ರಕಟಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ 'ಜನಪದ ವರ್ಷ - 2011' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ, ಇದು 2011 ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಜಾನಪದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಡಾ. ಎಸ್.ಪಿ.ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಹೊಂದಿದೆ www.janapadauni.in.

 

ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು 1939 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹಿಂದಿನ ಸಿರಸಂಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದ್ದ ರಾಜ ಲಖಮಗೌಡರ ಹೆಸರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಏಕೀಕರಣ ಹೊತ್ತಿಗೆ (1956) ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 758 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಕೋರ್ಸ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಿ.ಎಲ್. ಪದವಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ಪದವಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್ (ಎಲ್ಎಲ್ಎಂ) ಹೊಂದಿತ್ತು. 1968ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು, ಈ ಪೈಕಿ 8 ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ) ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದ್ದವು.

 

 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿವೆ. i) ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ii) +2 ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಐದು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್. 1999-2000ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ, 23,302 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 68 ಆಗಿತ್ತು. 2006 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 70 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಎರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ 67 ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೃಹತ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು (ಕೆಎಸ್‌ಎಲ್‌ಯು) 2008ರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

 

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಿಜಯಪುರ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2003 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 70 ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಫ್ಯಾಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ. ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಉಭಯ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ‘ಮಹಿಳಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಾನವನ’ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ‘ಬಯೋ-ಡೀಸೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ’, ‘ಬಯೋ-ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್’, ‘ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ’ ಮುಂತಾದ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

 

ತೋಟಗಾರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 2004 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಪೋಟಾ, ದಾಳಿಂಬೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಅಂಜೂರ, ಸಿಹಿ ಸುಣ್ಣ ಮುಂತಾದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಹತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಐದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಮೂರು ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಯುಜಿ ಮತ್ತು ಪಿಜಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

 

ಉನ್ನತ ಕಲಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ, ಅವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ: ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ - ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ - ಮೈಸೂರು, ಸಿಐಐಎಲ್‌ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರ - ಮೈಸೂರು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ- ಮೈಸೂರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ- ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು , ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್, (ಐಐಎಂಬಿ)- ಬೆಂಗಳೂರು.

 

ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಎಸ್‌ಸಿ), ಬೆಂಗಳೂರು

1909 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಝೆಮ್‌ಶೆಡ್‌ಜಿ ಎನ್. ಟಾಟಾ ಅವರ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್‌ ಅವರು ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಸಂಶೋಧನಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿವಂಗತ ಸರ್ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್‌ರವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದೆ. ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಐಐಎಸ್‌ಸಿ ತನ್ನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು 2009 ರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿತು.

 

ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು

ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಸಿಐಐಎಲ್) ಕೇಂದ್ರವು ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರವು ಮೈಸೂರಿನ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಅವಧಿ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳು. ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ (ಆರ್.ಐ.ಇ.), ಬೆಂಗಳೂರು

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್‌ಐಇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಾದ ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್, ವ್ಯಾಕರಣ, ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಓರಿಯಂಟ್ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತನಾಡುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೊ ಟೇಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಿದೆ.

 

ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಎಫ್‌ಟಿಆರ್‌ಐ), ಮೈಸೂರು

ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಎಫ್‌ಟಿಆರ್‌ಐ) ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ (ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 1950 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವರಸಾಯನಿಕ, ಪೋಷಕಾಂಶ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗವು ಆಹಾರ ವಿಭಾಗ, ಆಹಾರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ, ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 62 ವರ್ಷಗಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ನಂತರ, ಸಿಎಫ್‌ಟಿಆರ್‌ಐ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 1988 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋರ್ಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. +2 ಹಂತವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 100 ಉದ್ದಿಮೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1978 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 40 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ, ಉದ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆ, ವಿಮಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ‘ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್’ (ಇ-ಪಿಜಿಪಿ) ಎಂಬ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಐಐಎಂಬಿ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.  

 

ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ

ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ (ಐಐಟಿ ಧಾರವಾಡ)ವು ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜುಲೈ 2016ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡುವು, ಬಿಟೆಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನವರಿ 2018ರ ಅವಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಐಐಟಿ ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ವಾಲ್ಮಿ (ನೀರು ಮತ್ತು ಭೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ) ಕ್ಯಾಂಪಸ್ (135 ಎಕರೆ) ಒಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನೊಳಗಿನ ಸಾರಿಗೆ ಆವರಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 2-3 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಐಐಟಿ ಧಾರವಾಡದ ಶಾಶ್ವತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು 470 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

 

ಭಾರತೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಾಯಚೂರು,

ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಕೇಂದ್ರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಭಾರತೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನುಆಗಷ್ಟ್‌ 2019ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸೈನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

 ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 2020-21ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಯಚೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ, ಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಐಐಐಟಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಜಿಇಸಿ ರಾಯಚೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಐಐಐಟಿ ರಾಯಚೂರುಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.

 

ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು 'ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕೆಂಪು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ನೋಂದಣಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

(ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಪಿಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೆಜೆಟಿಯರ್‌ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಟಣೆ)

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-09-2021 02:11 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
 • ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

 • ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ |ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ| ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಸಹಾಯ, ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾಗ, ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರವಾಣಿ : 080-22230060 | ಇ-ಮೇಲ್ : pd.webportal@karnataka.gov.in

ವಿನ್ಯಾಸ , ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್: cegಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ
 • Meity_logo
 • digital
 • data
 • India
 • pm
 • gigw
 • wcag
 • ssl
 • w3c
 • kp_kn