Bharata Ratna

Bharatha Ratna Award Recipients

SL no.

Awardees

State

Year

1

Shri. Mokshagundam Vishveswariah

Karnataka

1955

2

Pandit Shri. Bhimsen Joshi

Karnataka

2009

3

Shri. C.N.R Rao

Karnataka

2014

 

Last Updated: 10-02-2020 03:08 PM Updated By: Admin