ಆರೋಗ್ಯ

ವಿವರಗಳು ಘಟಕ 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2017-18
ಆರೋಗ್ಯ              
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು  ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 195 233 293 297 382 414
ಹಾಸಿಗೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ)  ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 89 94 103 103 103 107
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಿ   1970 1980 1990 2000 2010 2016
ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ 1000 ಕ್ಕೆ 31.7 28.3 26.9 22.0 19.2 17.6
ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ 1000 ಕ್ಕೆ 12.1 9.1 9 7.8 7.1 6.7
ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ Per 1000 Live Births 69 69 77 57 38 24

ಮೂಲ:

  1. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಘೋಷ್ವರೆ 1960-61, 1967-1968, 1970-71, 1973-74, 1983-84, 1993-94, 2000-05 & 2005-11. 2011-12, 2015-16.
  2. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ನೋಟ 1961-62, 1970-71, 1980-81, 1990-91, 2000-01, 2008-09, 2009-10, 2010-11 & 2014-15, 2015-16,2016-17.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-01-2020 03:03 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin