ಆಡಳಿತ

ವಿವರಗಳು ಘಟಕ 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2011-12
ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ  (೦೦೦ ಚ.ಕಿ) 192 192 192 192 192 192
ಆಡಳಿತ ರಚನೆ              
ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4 4 4 4 4 4
ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 19 19 19 20 27 30
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 175 175 175 175 175 176
ಜನವಸತಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 26377 26826 27028 27066 27481 27397
ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2972 2707 2362 2127 1925 1943
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 231 245 245 250 270 347
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು   2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2017-18
ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್/ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 30 30 30 30 30 30
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು  ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 176 176 176 176 176 176
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 5627 5627 5631 6019 6019 6024
ಪುರ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಸಭೆಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 219 219 220 220 274 279

ಮೂಲ:

  1. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಘೋಷ್ವರೆ 1960-61, 1967-1968, 1970-71, 1973-74, 1983-84, 1993-94, 2000-05 & 2005-11. 2011-12, 2015-16.
  2. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ನೋಟ 1961-62, 1970-71, 1980-81, 1990-91, 2000-01, 2008-09, 2009-10, 2010-11 & 2014-15, 2015-16,2016-17.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-01-2020 10:52 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin