ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ

ಕಚೇರಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

ಶ್ರೀ ಥಾವರ್‌ ಚಂದ್‌ ಗೆಹ್ಲೋಟ್

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

governor.rbblr-ka@gov.in

4120

22253555

22258150

ರಾಜ್ ಭವನ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
‍ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ cm@karnataka.gov.in 3261 22253414 22253414 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 323A, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಇಲಾಖೆ

ಇ-ಮೇಲ್

ಆಂತರಿಕ ದೂರವಾಣಿ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ

ವಿಳಾಸ

1

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳು,
ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ
ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಹಾಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದ ಖಾತೆಗಳು

cm.kar@nic.in
cm@karnataka.gov.in

3261

080 22253414
080 22253424
080 22253524
080 22253454
080 22200204
080 22253769
ಕಾವೇರಿ:
080 22343740
080 22205277
080 22252634

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 323, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

2

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ
ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ (ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ., ಬೆಂ.ಅ.ಪ್ರಾ., ಬೆಂ.ನೀ.ಸ.ಒ.ಮಂ., ಬೆಂ.ಮ.ಪ್ರ.ಅ.ಪ್ರಾ. ಹಾಗೂ ಬೆಂ.ಮೆ.ರೈ.ನಿ.ನಿ. ಒಳಗೊಂಡು)

dkshivakumar1@gmail.com

3496
3228

080 22258004
080 22253651

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 335, 336, 337-337ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

3

ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ (ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಹೊರತು)

homeministergok2023@gmail.com

3439

080 22254661

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 327-327ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

4

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ

lawministergok@gmail.com

3448

080 22250637

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 314-314ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

5

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಆಹಾರ ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ

khmuniyappafoodminister@gmail.com

3988

080 22353104

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 340, 341-341ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

6

ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ

rlrtmmk@gmail.com

3450

080 22252536

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 315-315ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

7

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

indusmin.gok@gmail.com

3426

080 22251568

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 344-344ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

8

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

energyminister.gok@gmail.com

3234

080 22253835

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 317-317ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

9

ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್‌ ಗುಂಡೂರಾವ್‌

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

healthminister2023gok@gmail.com

5090
5091

080 22257285

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 442-443, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

10

ಡಾ.ಹೆಚ್‌.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

swminkar23@gmail.com

3405

080 22258489

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 330-330ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

11

ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

pwdminister444@gmail.com

4441
4568

080 22250388

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 444-445, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

12

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೆ ಗೌಡ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊರತು)

revenue.min@krishnabyregowda.in

4439
4437

080 22256093

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 244-245, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

13

ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

minister.rdpritbtkar@gmail.com
min-itbt@karnataka.gov.in

4647
4646

080 22258965

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 242-243, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

14

ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್‌

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ
ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ)

mtsagok@gmail.com

3469

080 22255282

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 252-253ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

15

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಝಡ್.ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ವಕ್ಫ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

housingwmin@gmail.com

4336
4337

080 22370825

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 143-146, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

16

ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ್‌

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ssiministerkar@gmail.com

3719

080 22251176

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 328- 328ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

17

ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ

gokforestminister@gmail.com

4214
4220

080 22386063

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 36-37, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

18

ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

crsminister@gmail.com

4009
4010

080 22371240

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 141-142, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

19

ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

mghminister@gmail.com

3564

080 22255023

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 305-305ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

20

ಶ್ರೀ ರಹೀಂ ಖಾನ್‌

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ಹಜ್‌ ಇಲಾಖೆ

minister.mah@gmail.com

4264

080 22252292

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 38-39, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

21

ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್‌ ಎಸ್‌. ಲಾಡ್‌

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ

ministerforlabour75@gmail.com

3413

080 22253751

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 342-342ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

22

ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್‌ ರುದ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್‌

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ

memskill3@gmail.com

4501
4502

080 22252636

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 206-207, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

23

ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ರಾಮಪ್ಪ ಬಾಳಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

rbtimmapurminexcise@gmail.com

3009

080 22251639

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 244-245, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

24

ಶ್ರೀ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್‌

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ

ahsminister@gmail.com

4583

080 22267889

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 234-235, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

25

ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್‌ ಸಂಗಪ್ಪ ತಂಗಡಗಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

bcwkcministersoffice@gmail.com

3454

080 22258583

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 237-238, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

26

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್‌

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ

planningminister2@gmail.com

4840
4841

080 22253659

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 342-343, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

27

ಶ್ರೀ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

swtwyesmin@gmail.com

3475

080 22259183

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 343-343ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

28

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್‌.ರಾಜಣ್ಣ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ (ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊರತು)

cooperationministerknr@gmail.com

3167

080 22253578

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 339-339ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

29

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್‌.ಬಿ.ಎಸ್‌

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
(ಕ.ನ.ನೀ.ಸ.ಒ.ಮಂ ಮತ್ತು ಕ.ನ.ಮೂ.ಅ.ಹ.ನಿ.ನಿ. ಒಳಗೊಂಡು) (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊರತು)

uddminkar@gmail.com

3489

080 22251798

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 316-316ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

30

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆರ್‌. ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್‌

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೇತನ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ

wcdgok@gmail.com

3273

080 22253747

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 301-301ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

31

ಶ್ರೀ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

fisheriesminister@gmail.com vaidyamkarfisheries@gmail.com

3501

080 22259181

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 258-257ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

32

ಶ್ರೀ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

madhubangarappa.eduministergok@gmail.com
kar.educationminister@gmail.com

3897

080 22253631

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 262-262ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

33

ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್‌

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

heminkar345@gmail.com
min-higheredu@karnataka.gov.in

4781

080 22383418

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 344-345, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

34

ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಭೋಸರಾಜು

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

ministerformist@gmail.com
min-sciandtech@karnataka.gov.in

4110

080 22252475

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 406-407, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ

ಕಚೇರಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

ಶ್ರೀಮತಿ ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

cs@karnataka.gov.in

3476

22252442

22258913

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 320, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಡಾ. ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಎ.ಸಿ.ಎಸ್.) acs@karnataka.gov.in 3400 22257982 22256306 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 331, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ  ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಕಮ್-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು devcom@karnataka.gov.in 3308 22250715 22251080 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.306, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ prs-ci@karnataka.gov.in 4340 22252443 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 106, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-01
2 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ prs-energy@karnataka.gov.in
prs.energy@gmail.com
4648 22252373 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 236, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
3 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ asc-ud@karnataka.gov.in 5074 22253958 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 436, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು -01.
4 ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ prs-fcs@karnataka.gov.in 4652 22259024 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 29, ನೆಲಮಹಡಿ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
5 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ(ಜನಸ್ಪಂದನ) prs-janaspandana@karnataka.gov.in   22860120 - 2ನೇಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಗೋಪುರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು-01
6 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಡಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಆರ್ (ಚುನಾವಣೆಗಳು) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ceo.karnataka@gmail.com 53 22242042 - ನಿರ್ವಾಚಣ ನಿಲಯ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
7 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ prs-home@karnataka.gov.in 3456 22258830 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.222, 2ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01.
8 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ prs.pwd@gamil.com 4839 22251449 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 336, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು -01
9 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ prs-fd@karnataka.gov.in
psfd255@gmail.com
3749 22252078
22252078
- ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.255, 2ನೇ ಮಹಡಿ ,ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
10 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ prs-yesd@karnataka.gov.in
ysdsec@gmail.com
2589 22255827 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 246, 2ನೇ ಮಹಡಿ , ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಂಗಳೂರು -01
11 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ) acsegov@karnataka.gov.in 2633 22353953 - ಕೊಠಡಿ 102, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01
12 ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ dultbangalore@gmail.com   22226627 22226630 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಶಾಂತಿನಗರ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಂಗಳೂರು
13 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ prs-fee@karnataka.gov.in 2509 22256722 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 447 ,4ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು -01.
14 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ prs-dpe@karnataka.gov.in 2510 22372426 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.711 2ನೇ ದ್ವಾರ, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
15 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ itbtsec@karnataka.gov.in
itbtsec@gmai.com
2434 22280562 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.602 & 603 5ನೇ ದ್ವಾರ, 6ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
16 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ prshigh-edu@karnataka.gov.in 2494 22252437 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 645, 6ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
17 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ prs-wr@karnataka.gov.in 4710 22257064 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 306, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
18 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ secretaryagrigok@gmail.com 2595 22250284
22032595
- 4ನೇ ಮಹಡಿ , 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
19 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ secy-labour@karnataka.gov.in
laboursecy@gmail.com
5004 22254894 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 414, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
20 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ acsplanningkar@gmail.com
prs-plg@karnataka.gov.in
2726 22252352 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.701, 7ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
21 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಇಲಾಖೆ prs-hfw@karnataka.gov.in 4234 22255324 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ104,1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-01
22 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ (ಐ/ ಸಿ) prlsecy-wc@karnataka.gov.in 2562 2235 3991 - 3ನೇ ದ್ವಾರ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
23 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, prssocialwelfare@gmail.com 4567 22254820
22034567
- ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 232/233, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
24 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ prsecy-bcw@karnataka.gov.in 4499 22252163
22034499
- ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.203, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
ಕ್ರ.ಸಂ ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್‌ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ವಿಳಾಸ
1 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ prs-infra@karnataka.gov.in 5085 22282366 22280605 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.28, ನೆಲ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು-01
2 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ prs-ci@karnataka.gov.in 4340 22252443 22259870 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 106, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01
3 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ prs-rdpr@nic.in 22353929 22384574 22389520 3ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
4 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ (ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌) prspr@karnataka.gov.in 2941     3ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
5 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ prs-coop@karnataka.gov.in 2512 22251297 22253721 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.618, 6ನೇ ಮಹಡಿ , 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
6 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ,ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಗಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು)ಇಲಾಖೆ -

5078

5079

22353942 22280318 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.435, 4ನೇ ಮಹಡಿ ,ವಿಕಾಸ ಸೌಧಬೆಂಗಳೂರು-01
7 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ prsprim-edu@karnataka.gov.in 2560 22257334 22385545 6ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ ದ್ವಾರ , ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
8 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ prs-transport@karnataka.gov.in 2548 22353912 22352769 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.126, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
9 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ prs-dpar@karnataka.gov.in 3335 22251425 22256371 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 246,2ನೇ ಮಹಡಿ,ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
10 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆಹಾರ, ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ prs-fcs@karnataka.gov.in 4652 22259024 22353959 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.29, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
11 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ prs-rev@karnataka.gov.in 2495 22252731 22256384 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 505, 5 ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
12 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) secyrd@karnataka.gov.in 2995 22032995 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 627, 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
13 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ) secyme-hfw@karnataka.gov.in 2455 22280910 22353913 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.611,. 6ನೇ ಮಹಡಿ ಮಹಡಿ , 4ನೇ Gate, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01
14 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ acs-tour@karnataka.gov.in 4007 22255482 22252499 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 5, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
15 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ secy-kc@karnataka.gov.in 4002 22205781 22353105 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
16 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ secyhorti-ah@karnataka.gov.in 2529 22353939 22385687 4ನೇ ಮಹಡಿ , 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-01
17 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗಣಿ, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು secmines-ci@karnataka.gov.in 4235 22353933 22356381 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.136, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
18 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ -   22253565   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 326, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
19 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ), ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ acs.skill@karnataka.gov.in 2997 22253724   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 347, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
20 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ prs-ahf@karnataka.gov.in 4109 22353977 22253734 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.404,4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01
21 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ) prsar-dpar@karnataka.gov.in 2825 22235398 22253739 ಕೊಠಡಿ 612 , 6ನೇ ಮಹಡಿ 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01
22 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ secyplan@karnataka.gov.in 2732 22252352 22371454 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.306, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 4ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
23 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ prs-dpar@karnataka.gov.in 3335 22251425 22256371 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 246, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
24 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ(ಬಡ್ಜೆಟ್‌) secybud-fd@karnataka.gov.in 3438 22353138 22280520 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.251, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
25 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಇಲಾಖೆ secy-ud@karnataka.gov.in 5079 22353942 22280318 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 435, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
26 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ.) secyexp-fd@karnataka.gov.in 3484 22251772 22353122 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.208, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
27 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ secy-mw@karnataka.gov.in 4440 22200623 22257602 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.204, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
28 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ prs-housing@karnataka.gov.in 4503 22256356 22253718 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.213, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
29 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ secyforest-fee@karnataka.gov.in 2570 22254434 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.441, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
30 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೀವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ secyenv-fee@karnataka.gov.in 2445 22254377 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.709, 7ನೇ ಮಹಡಿ ,4ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
31 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (PCAS), ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ secypsas-home@karnataka.gov.in 3710 22256774 22256774 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 219,2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
32 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ secy-law@karnataka.gov.in 5004 22353111 22253754 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 33, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
33 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ secytech-wr@karnataka.gov.in 5004 22255524 22255306 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.304, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
34 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ prs-mi@karnataka.gov.in 4173 22254965 22254965 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.208, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
35 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಲಾಖೆ secy-dpal@karnataka.gov.in 3387 22254445 22353109 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 137, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01
36 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ secytech-pwd@karnataka.gov.in 4852 22251548 22253710 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.333, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
37 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ girish.hosur@ka.gov.in   22254166   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 338,338A 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
38 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ     22251476  

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 239, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01

39 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ mahalakshmi.kr@ka.gov.in 3824 22250450 22256892 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 158C,1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
40 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ secy-kla-kar@nic.in 3471 22250702 22258301 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 121,1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಕ್ರ.ಸಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ  
1 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು comr.sw@gmail.com   22253783 22353757 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
2 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು stwelfare@gmail.com   22261787 / 22231599   ನಂ 34,1ನೇ ಮಹಡಿ,ಲೋಟಸ್‌ ಟವರ್ಸ್‌‌, ರೇಸ್‌ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
3 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು edkreis@rediffmail.com   22283366 / 22204466   ನಂ:08, ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿ 01,7ನೇ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಂ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
4 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು swd.petc2011@gmail.com   2220778   ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
5 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdadcl2011@gmail.com   22868870   9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಪುರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
6 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdkmvstdc@gmail.com   22250018‌ 22250051 ನಂ.10, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಖಾದಿ ಭವನ, ಜಸ್ಮದೇವಿ ಭವನ ರಸ್ತೆ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
7 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ktdclit@gmail.com   22285561/22285565   ನಂ.6, ಜಿ.ಟಿ.ಆರ್.‌ ಗೋಪುರ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಾರ್ಕ್‌ ರೋಡ್‌, ಟಸ್ಕರ್‌ ಟೌನ್‌, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-51
8 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೋವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು md.kbdc@gmail.com   23198122 23198133 ನಂ: 177, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಭೋವಿ ಪಾಳ್ಯ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ವೆಷ್ಟ ಆಫ್‌ ಕಾರ್ಡ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು.
9 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು     22240446 22240445 ನಂ: 05, 2ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, 3ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
10 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ksskcb@gmail.com   22240466   ಸೌತ್‌ ವಿಂಗ್‌, ನೆಲಮಹಡಿ, ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಮಿಷನ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು.  
11 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿಜಾಂಭವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು            
12 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ crcbng@yahoo.co.in   29556626   ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.  
13 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಡಾ|| ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು lidkar2018@gmail.com   22238726   ನಂ:17, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು.  
14 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ/ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಆಯೋಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ karnatakastatecomscst@yahoo.in   22249704   ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೈಟಿಕ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.  
15 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ambedkarbhavana@gmail.com   22204821   ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.‌ ಅಂಬೇದ್ಕರ್‌ ಭವನ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.  
16 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಲಿಸ್‌ ಮಹಾನಿರ್ದೇ಼ಶಕರು adgpcre@ksp.gov.in   22258949   ಎ.ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ,ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್ ನಂ:01, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಡಿ.ಟಿ.ಇ ಕಟ್ಟಡ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
17 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಗಿರಿಜನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು trimysore@gmail.com   0821-2560275   ನಂ:1540, ಅನಿಕೇತನ ರೋಡ್‌, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು.  
18 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ                
19 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ                
20 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ​​ಆಯುಕ್ತರು, cto.karbng@nic.in   22262935 22263595 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-1, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು-560009.  
21 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಖಜಾನೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ​​ಆಯುಕ್ತರು, commr-​​treasury@karnataka.gov.in   22867700 / 22860142   ವಿ.ವಿ.ಗೋಪುರ, ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್,​​ ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001  
22 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ​​ಆಯುಕ್ತರು, excise@karnataka.gov.in   22220302 22240254 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ,ಕಟ್ಟಡ,ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಶಾಂತಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560 027  
23 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು directorkgid17@gmail.com   22861438   ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 17ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ್ದಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬ್ಂಗಳೂರು-560001.
24 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಸ್ತಿ ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ddadmin.psalm@karnataka.gov.in   22862785/22862992 22862785 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಕೇಂದ್ರ,ಒಂದನೇಅಂತಸ್ತು, ಡಾ||ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ವೀಧಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560001
25 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಭಾರ), controllerstateaccounts@yahoo.com   22214817 2126500 3ನೇ ಮಹಡಿ, ‘ಎ’ ಬ್ಲಾಕ್, ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ,ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560027
26 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು info@ksfc.in   22263322 22250126 ಕೆ.ಎಸ್.ಎಪ್.ಸಿ ಭವನ, #1/1 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052  
27 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾನೀಯ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು hr_admin@ksbcl.com   22483640   4ನೇ ಮಹಡಿ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ,ಕಟ್ಟಡ,ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಶಾಂತಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560 027  
28 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು director@fpibangalore.gov.in   26971000 26971010 ನಿರ್ದೇಶಕರು ,ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,ಕೆಂಗೇರಿ ಅಂಚೆ.ಬೆಂಗಳೂರು – ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು – 560060
29 ಸಿಆಸುಇ(ಜನಸ್ಪಂದನ) ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ secy-kic@karnataka.gov.in   080-22371959   ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ,  
30 ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು des_dir@nic.in   080-22253758 - 7ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
31 ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿ.ಇ.ಒ. ceokea@karnataka.gov.in   080-22032561   7ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
32 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಸಿ.ಇ.ಒ. pscet.bangalore@gmail.com   080-25189100   ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29  
33 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಿಷನ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರು skilldev.2017@gmail.com       ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29  
34 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು kvt.iti@gmail.com   080-22450222   ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29  
35 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜರ್ಮನ್ ಬಹು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸೊಟೈಟಿ. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು bs-raghupathy@hotmail.com   080-29649797   ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29  
36 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು md.gttc@gmail.com   080-23152262   ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೈಗಾರಿಕ ಹೊಸಹತು, ಬೆಂಗಳೂರು-560010  
37 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆ,(ಡೇ-ನಲ್ಮ್) ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು daynulm@gmail.com   080-25599993   ನಂ.11, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:305, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಬ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್‌, ಛೇಂಬರ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
38 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (ಸಿಡಾಕ್) ನಿರ್ದೇಶಕರು, dircedok@gmail.com   08362486836/2486694   ಧಾರವಾಡ, ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ-580011  
39 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆ, (ಕೆಎಸ್‍ಆರ್‍ಎಲ್‍ಪಿಎಸ್) ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು nrlmkarnataka@gmail.com   080-2356421   ನಂ.55, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಳಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ರಿಸಾಲ್ದಾರ್ ಬೀದಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560020
40 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು bcdbng@kar.nic.in   080-22374836   ನಂ.16/ಡಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
41 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು md.dbcdc@gmail.com   080-22374832
080-22374834
  ನಂ.16/ಡಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
42 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdvishwakarma 2015@gmail.com   080-22374848   ನಂ.16/ಡಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
43 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdkacdc@karnataka.gov.in   080-22868888   21ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿವಿ ಗೋಪುರ, ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
44 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು labour.commissioner42@gmail.com   29753078   ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029.
45 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಬಾಯ್ಲರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರ), directorfbish@gmail.com   29753051   ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಸುರಕ್ಷಾ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029.
46 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ನಿರ್ದೆಶಕರು dir-esi@karnataka.gov.in   23324216   ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010.  
47 ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆಯುಕ್ತರು dyesdept@gmail.com   080-22215601 080-22215602 ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
48 ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು dyesdept@gmail.com   080-22215601 080-22215602 ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
49 ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಜನರಲ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು dyesdept@gmail.com   080-22215601 080-22215602 ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
50 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು dg-police@karnataka.gov.in   080-22211803 080-22212164 ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ, ನಂ.2, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
51 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಇಲಾಖೆ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು prison-kar@gov.in   080-22267169 080-22267290 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.4, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009  
52 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಮತ್ತು ಪೌ ರರಕ್ಷಣೆ ಇಲಾಖೆ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು hgcdhqrsban@gmail.com   080-2553234 080-25576853 ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಮತ್ತು ಪೌ ರರಕ್ಷಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560042  
53 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು fireksfcs@gmail.com   080-25570733 080--22971512 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು, ಅಣ್ಣಾಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560042
54 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು dirdswrblr@gmail.com   080-25589459   ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ , ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನ,ಬೆಂಗಳೂರು-560025
55 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು directorofprosecutions@gmail.com   080-22213856 080-22213910 ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಭಿಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು-560009
56 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ (ನಿ) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು md@ksphc.org   080-25584102 080-22942219 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ (ನಿ) ,ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025
57 ಆಹಾರ ಇಲಖೆ ಕಾನೂನು ಮಾಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಆಯುುಕ್ತರು com.fcs-ka@nic.in   080-22262187 080-22267205 ನಂ.8, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು  
58 ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ, ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdkfcsc123@yahoo.com   080-22260932 080-22096688 ನಂ.16/1 ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬೆಡ್‌ ಏರಿಯಾ ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು  
59 ಆಹಾರ ಇಲಖೆ ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಂತ್ರಕರು clm-lm-ka@nic.in   080-22253500 080-22370318 ನಂ.1,ಆಲಿ ಆಸ್ಕರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು  
60 ಆಹಾರ ಇಲಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾ್ಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ರಿಜಿಸ್ರ್ಟಾರ್ ‌karscdrc@kar.nic.in   080-22355065 080-22262867 ಬಸವಭವನ,ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು  
61 ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdrgrh@gmail.com   080-23118888 080-22247313 9ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು  
62 ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿ ಆಯುಕ್ತರು ksdb.ho@gmail.com   080-23460085 080-23567060 ನಂ.55, ಶೇಷಾದ್ರಿಪ್ಮರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560020  
63 ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಆಯುಕ್ತರು commissionerkhb@gmail.com   080-22213592 080-22240976 ಕಾವೇರಿಭವನ , 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-009  
64 ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ rerakar.secy@gmail.com   800-22249798 080-22249799 #114, 2ನೇ ಮಹಡಿ ,ಸಿಲ್ವರ್‌ ಜೂಬಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಎಸೈ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮಿಶನ್‌ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560027

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

ವಿಳಾಸ

1

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

08354-235091

deo.bagalkot@gmail.com
dc.bagalkot07@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587103

2

ಬಳ್ಳಾರಿ

08392-277100
08392-272538

dcbellary@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ಬಳ್ಳಾರಿ-583101

3

ಬೆಳಗಾವಿ

0831-2407200

deo.belgaum@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣ, ಬೆಳಗಾವಿ-590001

4

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

080-29781022

deo.bangalroer3@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಬೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-562110

5

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

080-22211106
080-22211292

dcurban@kar.nic.in
deo.bangaloreu@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-560009

6

ಬೀದರ್

08482-225409

deo.bidar@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬೀದರ್-585401

7

ಚಾಮರಾಜನಗರ

08226-223170

deo.cnagar@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313

8

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

08156-277001

deo.ckbpur@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101

9

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

08262-230401

bagadi.gautham@ias.nic.in

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577102

10

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

08194-222811

deo.chitradurga@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ವೃತ್ತ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501

11

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

0824-2220588

dc.mnglr@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-575001

12

ದಾವಣಗೆರೆ

08192-257778
08192-255118

deo.davanagere@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಕರೂರ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ದಾವಣಗೆರೆ-577006

13

ಧಾರವಾಡ

0836-2233840

deo.dharwad@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ವಾರ್ತಾ ಭವನ ಸಮೀಪ, ಧಾರವಾಡ-580001

14

ಗದಗ

08372-237300

deo.gadag@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ (ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ), ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ-582103

15

ಹಾಸನ

08172-267345

deo.hassan@gmail.com
dchassan-ka@nic.in

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ- 573201

16

ಹಾವೇರಿ

08375-249044

deo.haveri@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ-581110

17

ಕಲಬುರಗಿ

08472-278601

deo.gulbarga@gmail.com
dcoglb@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ವಿಕಾಸ ಭವನ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಕಲಬುರಗಿ-585101

18

ಕೊಡಗು

0827-2223454

dckodagu@nic.in

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ, ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಹಿಲ್, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು-571201

19

ಕೋಲಾರ

08152-222001

deo.kolar@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲ ರಸ್ತೆ, ರಾ.ಹೆ.-75, ಕೋಲಾರ- 563101

20

ಕೊಪ್ಪಳ

08539 220844

deo.koppal@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಕೊಪ್ಪಳ-583231

21

ಮಂಡ್ಯ

08232-224600

dcmandya09@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ 2 ಹತ್ತಿರ,
ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಮಂಡ್ಯ-571401

22

ಮೈಸೂರು

0821-2422302

dcmys-ka@nic.in

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಬೌಲೆವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570001

23

ರಾಯಚೂರು

08532-229011

dcrevrcr@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಸಾಥ್ ಕಛೇರಿ, ರಾಯಚೂರು-584101

24

ರಾಮನಗರ

080-27273777

deo.ramanagara@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಗೌಸಿಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎದುರು,
ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯ ನಗರ, ರಾಮನಗರ-562159

25

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

08182-271101

deo.shimoga@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಸರ್. ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆ, (ಸೋವಲಂಗ ರಸ್ತೆ),
ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201

26

ತುಮಕೂರು

08162-272480

deo.tumkur@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ತುಮಕೂರು-572101

27

ಉಡುಪಿ

0820-2574925

deo.udupi@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಮಣಿಪಾಲ್, ಉಡುಪಿ-576104

28

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

08382-229857

dckarwar@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ -581301

29

ವಿಜಯನಗರ

08394-295655
08394-272538

vijayanagaradc@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಐ.ಬಿ. ಅಮರಾವತಿ, ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ವಿಜಯನಗರ-583201

30

ವಿಜಯಪುರ

08352-250021

dcvijayapura-ka@gov.in

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ- 586101

31

ಯಾದಗಿರಿ

08473-253700

dcydg123@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಯಾದಗಿರಿ-585202

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

-ಮೇಲ್

ವಿಳಾಸ

1

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

08354-235576 (ಕಚೇರಿ)
08354-235562 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-51000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-bagalkote@gov.in
ceo.zp.karbgk@nic.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ- 587103

2

ಬಳ್ಳಾರಿ

0839-2267300 (ಕಚೇರಿ)
08392267200
0831-2267200 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-55000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-ballari@gov.in
ceo_zp_bly@nic.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ, 

ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆ ಎದುರು, ಬಳ್ಳಾರಿ- 583102

3

ಬೆಳಗಾವಿ

0831-2407201 (ಕಚೇರಿ)
94808-55000 (ಮೊಬೈಲ್)
0831-2429662 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)

ceo-belagavi@gov.in
ceo-belagavi@gov.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಬೆಳಗಾವಿ- 590001

4

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

080-29781050 (ಕಚೇರಿ)
080-22267068
94808-53000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-bengalururural@gov.in
ceo_zp_brur@nic.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ,

ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560009

5

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

080-26710580 (ಕಚೇರಿ)
080-26710510 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-52000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-bengaluru@gov.in
ceobngu@kar.nic.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, 

ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560070

6

ಬೀದರ

08482-233133 (ಕಚೇರಿ)
08482-233109 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-56000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-bidar@gov.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಹಳೇ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶ, ಬೀದರ-585401

7

ಚಾಮರಾಜನಗರ

08226-224013 (ಕಚೇರಿ)
08226-224014 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-58000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-chamarajanagar@gov.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ- 571313

8

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

08156-262002 (ಕಚೇರಿ)
08156-262002 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-59000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-chikkaballapura@gov.in
ceo-ckbpur-ka@nic.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-561201

9

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

08262-220140 (ಕಚೇರಿ)
08262-220094 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-60000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-chikkamagaluru@gov.in
ceo_zp_chk@nic.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕಡೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಅಂಚೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577102

10

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

08194-223061 (ಕಚೇರಿ)
08194-222516 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-61000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-chitradurga@gov.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸ್ಟೇಡೀಯಂ ರೋಡ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501

11

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

0824-2220578 (ಕಚೇರಿ)
0824-2220538 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-62000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-dakshinakannada@gov.in
ceozpmlr@nic.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಅಶೋಕ ನಗರ ಅಂಚೆ, ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮಂಗಳೂರು-575006(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)

12

ದಾವಣಗೆರೆ

08192-261485 (ಕಚೇರಿ)
08192-262103
08192-261865 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-63000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-davanagere@gov.in
ceo-zp-kada@nic.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಲೋಕಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4, ದಾವಣಗೆರೆ-577005

13

ಧಾರವಾಡ

0836-2447542 (ಕಚೇರಿ)
0836-2747700 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-64000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-dharwad@gov.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಡಿ.ಸಿ.ಕಂಪೌಂಡ್, ಧಾರವಾಡ-580 001.

14

ಗದಗ

08372-234375 (ಕಚೇರಿ)
94808-65000 (ಮೊಬೈಲ್)
08372-230211 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)

ceo-gadag@gov.in
ceozp.gadag@gmail.com

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ- 582101

15

ಹಾಸನ

08172-267534 (ಕಚೇರಿ)
08172-267401 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-67000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-hassan@gov.in
ceo_zp_hsn@nic.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಬಿ.ಎಮ್ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ-573201

16

ಹಾವೇರಿ

08375-249031 (ಕಚೇರಿ)
94808-68000 (ಮೊಬೈಲ್)
08375-249037 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)

ceo-haveri@gov.in
ceo_zp_hvr@nic.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ- 581110

17

ಕಲಬುರಗಿ

08472-278666 (ಕಚೇರಿ)
08472-278603 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-66000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-kalaburagi@gov.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಗತ್‌ ವೃತ್ತ, ಸೂಪರ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ-585101

18

ಕೊಡಗು

08272-221393 (ಕಚೇರಿ)
08272-229245
08272-228905 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-69000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-kodagu@gov.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕೋಟೆ ಮಡಿಕೇರಿ-5710201(ಕೊಡಗು)

19

ಕೋಲಾರ

08152-240649 (ಕಚೇರಿ)
08152-240614 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-70000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-kolar@gov.in
ceozpklr@yahoo.com

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕೋಲಾರ-563101

20

ಕೊಪ್ಪಳ

08539-220002 (ಕಚೇರಿ)
08539-220040 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-71000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-koppal@gov.in
ceo_zp_kpl@nic.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ- 583231

21

ಮಂಡ್ಯ

08232-224004 (ಕಚೇರಿ)
08232-225060 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-72000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-mandya@gov.in
ceomandya@yahoo.co.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಪಿ.ಇ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ-571401

22

ಮೈಸೂರು

0821-2330052 (ಕಚೇರಿ)
0821-2526300
0821-2330166 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-73000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-mysuru@gov.in
ceo_zp_mys@nic.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಚಾಮರಾಜಪುರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು-570005

23

ರಾಯಚೂರು

08532-228448 (ಕಚೇರಿ)
08532-227142 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-74000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-raichur@gov.in
ceo_zp_rch@nic.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಹಿಂದುಗಡೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584101

24

ರಾಮನಗರ

080-27276720 (ಕಚೇರಿ)
080-7276711 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-75000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-ramanagara@gov.in
ceormnr@yahoo.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ ಟೌನ್, ರಾಮನಗರ -562159.

25

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

08182-223770 (ಕಚೇರಿ)
08182-267206
08182-222233 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-76000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-shivamogga@gov.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ- 577201

26

ತುಮಕೂರು

0816-2272898 (ಕಚೇರಿ)
0816-2274161 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-77000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-tumakuru@gov.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು-572101

27

ಉಡುಪಿ

0820-2574938 (ಕಚೇರಿ)
0820-2574880 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-78000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-udupi@gov.in
ceo_zp_udp@nic.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, "ಸಿ" ಬ್ಲಾಕ್, ರಜತಾದ್ರಿ, ಮಣಿಪಾಲ-576104 (ಉಡುಪಿ)

28

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

08382-226560 (ಕಚೇರಿ)
08382-226470 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-79000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-uttarakannada@gov.in
ceo_zp_kwr@nic.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ- 581301 (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ)

29

ವಿಜಯಪುರ

0835-2276378 (ಕಚೇರಿ)
0835-2276983 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-57000 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-vijayapura@gov.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕನಕದಾಸ ಬಡಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ, ಮನಗೂಳಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ-586101

30

ಯಾದಗಿರಿ

08473-253750 (ಕಚೇರಿ)
08473-253756 (ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌)
94808-79500 (ಮೊಬೈಲ್)

ceo-yadgir@gov.in

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಗೊಟ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಯಾದಗಿರಿ-585201

31

ವಿಜಯನಗರ

99861-23000(ಮೊಬೈಲ್)

ceozpvijayanagara@gmail.com

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ ನಗರ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಡಿ.ಎಂ.ಜಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಹೊಸಪೇಟೆ-583201

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ನಗರ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ

ಇ-ಮೇಲ್‌

ವಿಳಾಸ

1

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌

080 22942222
080 22943322

compolbcp@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌
ನಂ.1, ಇನ್ಫಾಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

2

ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌

0821 2418100
0821 2418101
0821 2418102

compolmys@ksp.gov.in
mysorecitypolice@gmail.com

ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ
ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌
ಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿವನ ಹತ್ತಿರ,
ಲೋಕರಂಜನ ಮಹಲ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570010

3

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌

0836 2233555

compolhdc@ksp.gov.in
ccrhdc@gmail.com

ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌
ಹೆಳೇ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580025

4

ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌

0824 2220801

compolmgc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌
ಎ.ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ಹತ್ತಿರ,
ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಮಂಗಳೂರು-575001,

5

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌

0831 2405279
0831 2405255

dcbgc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌
ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ಸುಭಾ಼ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ-590016

6

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌

08472-248500

citycontrolkbc@ksp.gov.in
copkbc@ksp.gov.in

ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ-585105

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್‌ ಐಡಿ

ವಿಳಾಸ

1

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

08354-235279
08354-235079
94808 03900

spbgk@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ.23 ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587103

2

ಬೆಳಗಾವಿ

0831-2405204
0831-2405231
94808 04000

spbgm@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಪೊಲೀಸ್‌ ಭವನ, ಓಲ್ಡ್‌ ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ 590016

3

ಬಳ್ಳಾರಿ

08392-258100
08392-258300
94808 03000

spblr@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿದಿಗಿನಮೊಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583103

4

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

080-22942700
080-23517701
94808 02401

spbng@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ನಂ.5, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052

5

ಬೀದರ್‌

08482-226704
08482-224024
94808 03400

spbdr@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಬೀದರ್‌-585401

6

ಚಾಮರಾಜನಗರ

08226-222383
94808 04600

spchn@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313

7

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

08156-277210
94808 02501

spcbpura@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಅಣಕನೂರು ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101

8

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

08262-230403
08262-234099
94808 05101

spckm@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57, ವಿಜಯ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- 577101

9

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

08194-222782
94808 03101

spcta@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ತುರವನೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೆಲಕೋಟೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501

10

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

0824-2220503
0824-2220505
94808 05301

spmaq@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಎ.ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ, ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಮಂಗಳೂರು-575001

11

ದಾವಣಗೆರೆ

08192-253400
94808 00028

spdvg@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಸಿ-ಬ್ಲಾಕ್‌, ದಾವಣಗೆರೆ-577004

12

ಧಾರವಾಡ

0836-2233200
0836-2434343
94808 04301

spdwd@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಪೊಲೀಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್‌, ಧಾರವಾಡ-580008

13

ಗದಗ

08372-238300
94808 04401

spgdg@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂದೆ, ಪಾಂಚಾಲ್ ನಗರ, ಕಳಸಾಪುರ, ಗದಗ - 582101

14

ಹಾಸನ

08172-268845
08172-268410
94808 04701

sphsn@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗ, ಆರ್.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ-573201

15

ಹಾವೇರಿ

08375-232800
08375-235880
94808 04500

sphvr@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಕರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ, ಹಾವೇರಿ-581110

16

ಕಲಬುರಗಿ

08472-263602
08472-263603
94808 03501

spgba@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಪೊಲೀಸ್ ಭವನ, ಕಲಬುರಗಿ-585105

17

ಕೆಜಿಎಫ್‌

08153-274291
08153-275284
94808 02701

spkgf@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ರೀಫ್ಸ್‌, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್-563117

18

ಕೊಡಗು

08272-228400
08272-229000

spmcr@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಎಫ್‌.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ, ಭಗವತಿ ನಗರ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು-571201

19

ಕೋಲಾರ

0815-2243066
0815-2243060

spklr@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಆರಸ್‌ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಎದುರು, ಟಮಕ, ಕೋಲಾರ-563101

20

ಕೊಪ್ಪಳ

08539-230111
94808 03701

spkpl@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ್‌ ನಗರ, ಅಶೋಕ ವೃತ್ತ, ಕೊಪ್ಪಳ-583231

21

ಮಂಡ್ಯ

08232-224500
08232-224311
94808 04801

spmdy@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಡಿ.ಸಿ.ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ-571401

22

ಮೈಸೂರು

0821-2520040
0821-2444268
94808 05000

spmys@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಹೈದರ್ ಅಲಿ ರಸ್ತೆ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಜಲಪುರಿ, ಮೈಸೂರು-570019

23

ರಾಯಚೂರು

08532-235001
94808 03801

sprcr@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ರಾಯಚೂರು-ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಂಚಾಲೆಪುರ, ರಾಯಚೂರು-584101

24

ರಾಮನಗರ

080 27273700
080-27273456
94808 02800

sprmn@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಪೊಲೀಸ್‌ ಭವನ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159

25

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

08182-261400
08182-261402
94808 03301

spshi@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201

26

ತುಮಕೂರು

0816-2272451
0816-2274130
94808 02901

sptkr@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ, ಅಶೋಕ ನಗರ, ತುಮಕೂರು-572103

27

ಉಡುಪಿ

0820-2534777
0820-2526444
94808 05401

spudp@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಹಳೆಯ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಬನ್ನಂಜೆ ವೃತ್ತ, ಬನ್ನಂಜೆ, ಉಡುಪಿ-576101

28

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

08382-226233
08382-227536
94808 05201

spkwr@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಕಾಜುಭಾಗ, ಕಾರವಾರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-581301

29

ವಿಜಯನಗರ

08394-224933
94808 05701

spvjn@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ವಿಜಯನಗರ-583227

30

ವಿಜಯಪುರ

08352-250152
08352-250040
94808 04201

spbjp@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ-586101

31

ಯಾದಗಿರಿ

08473-253778
08473-253736
94808 03600

spydr@ksp.gov.in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಮುದ್ನಾಳ, ಯಾದಗಿರಿ- 585202