ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ. ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಗಳು ಹೆಸರು ಆಪರೇಟಿಂಗ ಸಿಸ್ಟಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿ /ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
1 ಕರೊನಾ ವಾಚ್‌ ಮೊಬೈಲ್‌ ಆಪ್‌ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2 ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ವಾಚ್ ಮೊಬೈಲ್‌ ಆಪ್‌ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3 Aarogyasetu ಮೊಬೈಲ್‌ ಆಪ್‌ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4 Aarogyasetu ಮೊಬೈಲ್‌ ಆಪ್‌ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಪಲ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5 ಕೆ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಕ್ಲಿಯರ್‌ ಪಾಸ ಮೊಬೈಲ್‌ ಆಪ್‌ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್