ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ

Last modified at 05/12/2018 15:41 by System Account

​​​​​​​​​​​​​​​​​

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
Subject
  
  
VA Recruitment 2018 Notification.pdf
  
2018ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
2879 KB 20/12/2018
Recruitment Notification-chitradurga.pdf
  
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು, ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು, ಬೆರಳಚ್ಚು-ನಕಲುಗಾರರು, ಆದೇಶ-ಜಾರಿಕಾರರ ಹಾಗೂ ಜವಾನರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆಃ
103 KB 03/11/2018
Recruitment notification for the post of typist-copyist,Shivamogga.pdf
  
ಬೆರಳಚ್ಚು-ನಕಲುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ
1048 KB 27/08/2018
Recruitment notification for the post of typist,Shivamogga.pdf
  
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
1103 KB 27/08/2018
Recruitment notification for the post of stenographer,Shivamogga.pdf
  
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
1059 KB 27/08/2018
Notification.pdf
  
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
2553 KB 26/07/2018
Notification-regarding-recruitment.pdf
  
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ 08 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹಾಗೂ 12 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
5055 KB 18/07/2018
Recruitment-Notification-2018.pdf
  
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹಾಗೂ ಜವಾನರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
73 KB 09/07/2018
KSIIDC.pdf
  
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ(ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಸಿ)ಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೃಂದ) ಹುದ್ದೆಯ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
2278 KB 30/06/2018
Recruitment Notification.pdf
  
ಜವಾನರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
1209 KB 11/06/2018
Notification for recruitment of Typist-Copyists.pdf
  
ಬೆರಳಚ್ಚು-ನಕಲುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
6191 KB 23/05/2018
Recruitment-Notification Prl. District and Sessions Judge, Mysuru.PDF
  
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ  ಅಧಿಸೂಚನೆ.
8383 KB 18/05/2018
Notification for recruitment of stenographers.PDF
  
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
9027 KB 02/05/2018
recruitment-notification-davanagere.pdf
  
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು
2727 KB 28/04/2018
For the Post of Process Server.pdf
  
Recruitment for  the post of Process
Server" In District & Sessions Court Unit,  Kalaburagi
122 KB 16/03/2018
Notification-of-Stenographers-Typists.pdf
  
ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ  ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ
490 KB 31/01/2018
Notification-2017.pdf
  
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ - ಕಲಬುರಗಿ.
125 KB 03/01/2018
Notification-Typist-2017.pdf
  
ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ.
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
133 KB 03/01/2018
Notification-AE-and-JE.pdf
  
 ಸಹಾಯಕ  ಅಭಿಯಂತರರು  ಮತ್ತು  ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ವೃಂದಗಳ ನೇಮಕಾತಿ
373 KB 22/12/2017
Stenographer Notification.pdf
  
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ
309 KB 20/11/2017
Recruitment Notification Davanagere.pdf
  
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಂಗ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜವಾನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ  ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
3230 KB 13/11/2017
NOTIFICATION (DRIVER).pdf
  
ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಚಾಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ
59 KB 08/11/2017
RECRUITMENT NOTIFICATION (DRIVER).pdf
  
Recruitment Notification - Driver, Prl. District & Sessions Court Dharwad
59 KB 08/11/2017
NOTIFICATION (PEON).pdf
  
recruitment Notification - Peon  Prl. District & Sessions Court Dharwad"
74 KB 08/11/2017
Recruitment Notification  Chitradurga.pdf
  
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹಾಗೂ ಜವಾನರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
2110 KB 28/10/2017
Recruitment- Notification-Mangalore.pdf
  
ಚಾಲಕ ಹುದ್ದೆಯ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
2629 KB 21/10/2017
Process Server-Notification.pdf
  
ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸರ್ವರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
98 KB 12/10/2017
Peon-Notifications.pdf
  
ಜವಾನರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
96 KB 12/10/2017
RECRUITMENT-OR-STENO-and-TYPIST.pdf
  
 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ  ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನೆ
1757 KB 11/10/2017
kssrdi-Recruitment-Notification.pdf
  
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
274 KB 08/09/2017
Recruitment-Notification.PDF
  
ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕಾ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವಿವರ
1632 KB 01/09/2017
OM-for-filling-positions-in-UID-KRDH.pdf
  
Vacancy announcement for aadhaar project for Officials of the Government to work on Deputation basis.
782 KB 15/06/2017
recruitment notification KSIIDC.pdf
  
ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-1 ಹುದ್ದೆ-ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮೀಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ
948 KB 17/05/2017

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

Top